Ostatné činnosti

Zameranie skutkového stavu objektu, jeho časti, vypracovanie projektu skutkového vyhotovenia:

Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti stavebníctva: