Stavebný dozor

Náplň činnosti stavebného dozoru:
Stavebný zákon kladie v § 45b na osobu vykonávajúcu činnosť stavebného dozoru tieto požiadavky:

sleduje:
zodpovedá:
spoluzodpovedá:
vplýva na odstránenie závad: